Fireflyes den rigtige løsning

Fireflyes den rigtige løsning

Fireflyes den rigtige løsning

Fireflyes den rigtige løsning

Farm Drift

Farm rådgivning 

Fireflyes er et team af dygtige farm rådgiver som tager udgangs punkt i din udfordring på farmen. Vi sender rådgiver ud til opgaver i hele verden, både på opgaver der er for en kort tidsperiode og på opgaver der løber over en årrække.

Pelserri

Planlægning og styring af driften

Fireflyes hjælper med planlægnings fasen og sikker at opbygning af dit pelserri holder planen.

Fireflyes er leverings dygtig i erfarende driftleder til dit pelserrig.

Foder

Planlægning og styring af foderplan

Fireflyes lever erfarende rådgiver til drift af foderkøkken, vi hjælper med ud arbejdelse af foder plan samt råvare sammensætning og råvare indkøb.